Création des site web WordPress et Service
Amersfoortduurzamestad
Amersfoortduurzamestad

Amersfoortduurzamestad

Amersfoortduurzamestad
amersfoortduurzamestad.nl

« De regio Amersfoort is een vitale regio. Met bedrijven, organisaties en vooral mensen die vooruitstrevend, initiatiefrijk werken aan een duurzame samenleving. Amersfoort Duurzame Stad biedt deze mensen en hun initiatieven een podium en stimuleert en faciliteert kennisdeling, samenwerking en netwerkvorming in en buiten de regio »

Samen met Paul van Heel werd een opbouw in thema’s gemaakt waarmee de vele content gestructureerd wordt. Elk van de thema’s is van een toepasselijk icoon voorzien door Tineke Flinterman.

Functioneel hebben we veel tijd gestoken in het bruikbaar maken van de website op diverse apparaten (responsive design)

Bezoek de website